Bolagsinformation

Närtandvården i Sverige AB
556906-6417
Bolaget registrerat för F-skatt
Momsbefriad verksamhet

Post- / leverans- / besöksadress:
Närtandvården
Malmövägen 15
28232 TYRINGE

Fakturaadress:
Närtandvården i Sverige AB
c/o Preventum Partner AB
Kungsgatan 35 B
73632 KUNGSÖR

020-80 80 90
reception@nartandvarden.se