Kliniken stängd 2 – 6 maj

Bästa nya och befintliga patienter! Kliniken är stängd mellan 2 och 6 maj pga utbildning. Vid icke-brådskande ärenden lämna meddelande på vår telefonsvarare. Vid akuta besvär under vardagar kontakta tandläkare Jens Muller 0451-81800. Vid akuta besvär under helger kontakta 1177. Vi tackar för förståelse! Med Vänliga Hälsningar Personalen

Fortsätt läsa →