Kliniken stängd 2 – 6 maj

Bästa nya och befintliga patienter!
Kliniken är stängd mellan 2 och 6 maj pga utbildning.
Vid icke-brådskande ärenden lämna meddelande på vår telefonsvarare.
Vid akuta besvär under vardagar kontakta tandläkare Jens Muller 0451-81800.
Vid akuta besvär under helger kontakta 1177.
Vi tackar för förståelse! Med Vänliga Hälsningar Personalen